W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 07.05.2010
CHYTRY przym.
Słowniki:
SStp, SWil, SJP notują
SXVI (?), Kn (?), T (?), L (?), SW (?) nie notują
Formy: lp M. m chytry; lm B. nmos chytre
Znaczenia:
»podstępny«: Ia niebardzom go załował Bo był PBoze mu odpuść Człowiek chytry Nieszczery Słowa nietrzymaiący. PasPam 279. Poniewasz na Swiatowych ludzi tak chytre Swiat zastawia Sidełka, Toc bym rozumiał że nierowno szczęsliwszy są ci, ktorzy znim w zadną niewchodzą korrespondencyią. PasPam 281v.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa: babi narod zawsze chytry. T III 16.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPas