W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 07.05.2010
*CIASNY przym.
Słowniki:
SStp, SWil, SJP notują
SXVI (?), Kn (?), T (?), L (?), SW (?) nie notują
Formy: st. najwyższy lp M. ż najciaśniejsza
Znaczenia:
»mały, wąski«: Uwydry grubsza iest szyia nizeli głowa to choc by nayciasnieysza obrączka to się zaraz przez głowę zdeymie. PasPam 255.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: ciasna brama: Ciásna braná do niebá/ mowi Syn Boży: ciásna braná pokutá iest/ ale prowádzi do żywotá. BirkNiedz 59. A on rzekł do nich: Usiłuycie, ábyście weszli przez ciásną bramę: Abowiem powiádam wam: Wiele ich będą chcieli wniść, ále nie będą mogli. GdacPan 142.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPas