ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 28.03.2019
MAJERAN rzecz. m
Warianty fonetyczne: MAJERAN, MAJERON, MAJORAN, MAJRAN, MAJRUN
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1641
Formy: lp M. majran; D. majeranu // majoranu; N. majrunem; ~ lm D. majeronów
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiMajorana, Sampluchus, Amaracus, Marum. Mayran, Majoran. GuldOn 11. Hijola fijołeczki użyna na łące, Rożyna zrywa róże czerwonogorące, Amaranta rozmarym smaragdowy lubi, Maryna rozsadzonym majrunem się chlubi. ZimBSiel 128-129. Weźmi Melissy, Máćierzanki, Szałwij, Maieranu, Lewándy, Mięty kędźierzawey, Piołynu, káżdego po dwie szczypty, Rhabarbarum przedniego cztery łoty, Senesu trzy łoty, Cynámonu, Gáłgánu, Cytwaru, po łoćie, Hányszku szczyptę, pokray drobno, włoż do worká, námocz w gárcu Winá przez tydźien, tego Winá záżyway po kwáterce ćiepło co trzeći dźień. PromMed 162. Weźmi tego źiela dwie gárśći/ máioranu garść/ gwoźdźikow puł łotá/ Cukru białego sześć łotow. SyrZiel 291. Gdzie się zábawiamy Polną tą to Muzyką wonieiąc tych ślicznych Fiołek y Meieronow/ a z ich farb roźlicznych/ Ile kiedy roskoszy Wiosná swe otwiera/ Kto w te bárwy/ y glánce świetno ie przybierał Tworce ich upátruiąc. TwarSPas 61.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: ER