W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 07.05.2010
CIELĘ rzecz. n
Słowniki:
SStp (cielę, cilę), SWil (cielę), SJP (cielę) notują
SXVI (?), Kn (?), T (?), L (?), SW (?) nie notują
Formy: lm M. cielę; D. cieląt; N. cielętami
Znaczenia:
1. »młode krowy«: Dziękuię Oycu memu ze mi z młodu nie kazał Cieląt pasać PasPam 135. Po Pasterniku Oyca swego wkonopney koszuli zacielętami chodził. PasPam 192v.
2.przen. »prostak«: BESTE [...] BYDLĄTKO Cielę mowi się też o osobie głupiey bez uwagi y obyczaiow DanKolaDyk I, 192.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPas