ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 12.03.2019
POKURCZYĆ SIĘ czas. dk
Słowniki:
nie notują
Formy:
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiItem gdy paznokćie y palce śinieią, y czernieią, znák nie iest dobry. Item gdy się Genitalia pokurczą. Item Fetor z exkrementow wielki, iest znákiem bárdzo złym, tákże gdy chory nie czuiąc się, pod się puszcza. PromMed 270.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: PK