ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 07.04.2021
A I spój.
Słowniki:
notują
Formy:
Znaczenia:
1. »występuje między członami współrzędnymi jednorodnymi syntaktycznie«
a) wskazuje na stosunek przeciwstawny członów »ale, zaś, tymczasem«: Strzelaliscie gęsto, a niewielescie nabili Polaków. PasPam 61. Tam lada chłop połacinie mowi a po Niemiecku rzadko kto. PasPam 62v-63. Woiuiesz po Morzu a Woysko na lądzie. PasPam 67v.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: a ... przecie: Z kazdego Ciecze a Strzelba przecie daie ognia. PasPam 112. I my tez by wali Na morzu y Za Morzęm a przecię tego niewspominamy. PasPam 137v. Umarł [arcybiskup Prażmowski] w Iazdowie a przecię z apprehensyiey że nie mogł Francuskich Interesow dopiąc. PasPam 245. I Marsowi Nieskąpo Ognia wswey Imprezie A przecię Płomienczykow zazywa de Brzezie. PasPam 271. ▲ a ... zaś: Wołaią Lutrzy Och Her Jesu Christ oni nasamego Syna a katolicy zas y Nasyna y Namatkę wołaią. PasPam 67. Olędrowie [...] dziury w Okrętach łatali zabitych wywozili chowali apotym zas Armaty y swoiey y Szwedzkiey podobywali iako sami powiedali. PasPam 69v. Chciał mię tedy Woiewoda Zenić z Radoszowską A Sladkowski zas [...] gwałtem mię ciągnął do Panny Sladkowskiey. PasPam 219v. ▲ choć ... a: Choc Ludzi iest gwałt a O człowieka czasem trudno. PasPam 249v. Y tego Nie trzeba Lekce warzyc ktory choc trochę placu ustąpi a znowu wraca się y biie. PasPam 268. ▲ choć ... a przecie: Choć dopiero z wody, a przecię strzelba niezamokła. PasPam 62. ▲ choćby ... a: Takiey bądzcie nadzieie choć by miał paść ieden na drugiem A niewyiadę. PasPam 169.
b) wskazuje na stosunek łączny członów »i, oraz«: Lubomirski Jerzy [...] paleł scinał gdzie tylko zasięgł, wodę a ziemię zostawił. PasPam 52v. Przy chorągwi sześć towarzystwa anamiestnik zostawszy poszli przecię znami. PasPam 53v. Ziemią rzniętą a suszoną palą. PasPam 54v.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: dwa a dwa: Dwá á dwá/ vide Po dwu. Kn 154. dwa a dwa. zu zweyen. deux à deux. T III 290. ▲ między ... a (między): Przystastwo iuz to było w Samym Czuplu między Morzęm Baltyckiem a Oceanem. PasPam 62v. Stał oboz między Rawą a między Głuchowskiem. PasPam 198. ▲ sam a sam »we dwóch, w cztery oczy, bez świadków«: Woiewoda [...] Posłał tedy do niego Skoraszowskiego Porucznika krayczego koronego Leszczynskiegowyzywaiąc go na parol sąm a Sąm że by Woyska nieturbować. PasPam 71.
c) wskazuje na stosunek wynikowy »to, więc«: Że musielismy wyiechać przeciwko chorągwi, ktora nadchodziła że by ią wprowadzić, a oni tedy musieli czekac. PasPam 81v.
2. »występuje między członami współrzędnymi niejednorodnymi syntaktycznie«
a) »wprowadza zdanie podrzędne«
b) »wprowadza zdanie dodatkowo wyjaśniające, uzupełniające lub ograniczające poprzedni kontekst«
c) »nawiązuje nowe zdanie o treści luźno związanej z wcześniejszym kontekstem«
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: a [...] zaś:
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPasZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 07.04.2021
A II part.
Słowniki:
SStp, Kn, T, SJP notują
SXVI (?), L (?), SWil (?), SW (?) nie notują
Formy:
Znaczenia:
1. »w zdaniach pytajnych«
2. »w zdaniach oznajmujących«
3. »w wyrażeniach i zdaniach wykrzyknikowych«
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPasFormy: (
Fatal error: Uncaught Exception: Mapa nie zawiera klucza "nieodmienny" in /home/sxvii/public_html/include/classes/Mapy.php:65 Stack trace: #0 /home/sxvii/public_html/include/functions/mydlo_i_powidlo.php(21): ijpPan\sxvii\Mapy::zwrWartosc('gramatyka', 'nieodmienny') #1 /home/sxvii/public_html/szablony_c/2b61b815f6069f73eb8ff2713812454b6c71a9fd.file.gramatyka.tmpl.php(23): gram_opis('nieodmienny') #2 /home/sxvii/public_html/smarty/sysplugins/smarty_internal_template.php(434): include('/home/sxvii/pub...') #3 /home/sxvii/public_html/smarty/sysplugins/smarty_internal_template.php(569): Smarty_Internal_Template->renderTemplate() #4 /home/sxvii/public_html/smarty/Smarty.class.php(338): Smarty_Internal_Template->getRenderedTemplate() #5 /home/sxvii/public_html/pan_klient/haslo/szablony.php(490): Smarty->fetch('klient/haslo/st...') #6 /home/sxvii/public_html/pan_klient/haslo/haslo.php(91): klient_gramatyka(4032, '<div class="for...') #7 /home/sxvii/public_html/pan_klient/hasla.php(80): include('/home/sxvii/pub...') #8 /home/sxvi in /home/sxvii/public_html/include/classes/Mapy.php on line 65