ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 19.03.2019
POLECIĆ SIĘ czas. dk
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1609
Formy:
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiAle iey włosy wszytkie záraz zieżyły się/ y zátrzásnęłá z wielką kwápliwośćią drzwi: słyszáły onże głos drugie sługi/ co były zostáły ná sali: przetoż pokrzepiły tamtę/ ktorey wołáłá/ żeby się polećiwszy Bogu/ weszłá znowu do spiżárniey/ y żeby spytáłá/ iesliby snadź czego potrzebowáłá. BotŁęczRel V 77.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: