W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 14.07.2008
CHŁOPOWSKO rzecz. n
Słowniki:
SW notują
SStp, SXVI, Kn, T, L, SWil, SJP nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1626-1639
Formy: lp M. chłopowsko
Znaczenia:
ekspr. »człowiek mieszkający na wsi, utrzymujący się z uprawy ziemi, rolnik, wieśniak; człowiek niskiego stanu, plebejusz«: Miał [Stanisław Benar] liat 30 kilka liedaiakie chłopowsko fisionomia marnego plebeana. TrepNekLib 26. Brocki [...] zowiesie Plebeus chlopowsko [...] zKrakowasię byc powieda Sluzeł w Branskim kraiu wLituie u P wołowicza. TrepNekLib 38v. OLSZOWSKI mianował się Stanisław, chłopowsko skądsi zapadło na Podolu, żeby tam, gdzie rodu jego nie znają, mógł ujść za ślachcica. TrepNekLibDworz 258. Zkąd to chłopowsko? (nicht aber chłopisko den die Pohlen zu mahl dass Frawenzimmer/ achten es vor ein sehr unhöfliches Wort) welches zu Deutsch so viel heisset/ als woher oder wannen ist der greuliche/ garstige und grobe Kerl oder Bauer/ und kompt von dem Worte Chłop der Bauer. DobrGram 192.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: grube chłopowsko: Maciey Dragosz [...] p[ro]stak ten wielki iest y grube chlopo[w]sko. TrepNekLib 75.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: WM