W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 27.01.2016
*BZIWOCHA rzecz. ż
Słowniki:
nie notują
Formy: lp D. bziwochy
Znaczenia:
bot. »roślina z rodziny żabieńcowatych, występująca w wielu gatunkach, angielski trank; Alisma«: Wziąć [...] liścia Bziwochy [...] Wężowych ięzyczkow/ każdego po garści. SyrZiel 603. Wziąć tey Jeleniey Bedłki/ Kokornaku okrągłego y długiego/ korzenia Wężownikowego/ Bziwochy/ ktorą też Angielskim Tránkiem zowiemy/ Lácinnicy Alisma: Z tego wszystkiego proch vczynić co nasubtelniey bydź może/ á z białym winem dobrym y stárym po ćwierci łotá/ poranu pić/ záchowywa ábowiem od zarázy powietrza morowego. SyrZiel 912. Wziąć korzenia tey trawy trzy łoty/ korzenia psiegobluiu trawy dwá łoty korzenia Wilczey ogáni korzenia Bsiwochy/ álbo Angielskiego tránku/ Wroblego prosá/ Rzepiu mnieyszego/ po łocie. SyrZiel 1304.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: WM