W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 07.07.2011
DŁUGO przysł.
Słowniki:
Kn, T, L, SWil, SJP notują
SStp (?), SXVI (?), SW (?) nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1616
Formy: st. równy długo; ~ st. wyższy dłużej
Znaczenia:
»przysłówek od długi«: Będąc in Plano [zupełnie]Niewinny a taką iako ia teraz odbiera infamiią obelgę długo pamiętną kontumelią. PasPam 140v. Nie to iest Fundament dawno woynę Słuzuc długo Zołnierzęm bydz. Ale często się bic. PasPam 147. Długos cie się biedowali nimescie dobrowolnego Pana na ten Fałsz przywiedli. PasPam 194. Dłuzey tez iuz z nieść tego nie mogę. PasPam 229. Długozci zdraycy swymi będą nas Inqvietowac przewrotnosciami. PasPam 243. Nie mogli długo wytrzymać. Zaraz poczęli uciekać. PasPam 245v. Podobno by był iuz nieczekał dłuzey Chocby był y połowy tego Niemiał Woyska. PasPam 275v. Bardzo długo idziemy. PasPam 66. Deliberował długo. PasPam 80v. Taka była dyscyplina w naszey dywizyiey, że Panie zachoway absentowac się długo od Chorągwie Towarzyszowi. PasPam 81. Długo [...]. T III 222-223.
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa: Dłużej klasztora niżeli przeora. PasPam 169v.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa: Choc by [cię żołnierz] zasłonił... to by tey zasłony było na czas a potym by się na tobie wolno zemscić. Bo dłuzey klasztora nizeli Przeora. PasPam 169v. ● Długo trwáć nie możé/ co mus/ gwałt przemożé. KnAd 160. ● Koń w dzielności/ Páchołek przy trunku/ Chárt v zaiącá. Iakim się raz pokażą, tákim ie długo rozumieć może. ŻabPol A3v. ● Długo ten pokuka co babę oszuka. T III 15.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPas