ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 31.03.2019
POŁĄCZYĆ czas. dk
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1760-1763
Formy:
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiDystrybucyja bowiem — mówią ciż — cale absolutna łask i honorów jest tak przeciwna Rzpltej, że łatwiej by w jedno ogień z wodą połączyć niźli te dwie przeciwności pogodzić, to jest, absolutność w rozdawaniu wakansów i obstawanie patryjotów przy wolnościach Rzeczypospolitej. KonSSpos 259.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
POŁĄCZONY
im. przym. bier.
Formy:
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiOsmey [jesieni] iednak uyzawszy/ znowu zasię one/ w onymże lesie/ węże z sobą połączone/ Rzekł... OvOtwWPrzem 116. Tuś się też dobrze stawiła, Fortuno, gdyś tak sprawiła, TRANSAKCYJA ALBO OPISANIE Że te serca połączone nie mają być rozróżnione. StanTrans 168.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: PK