ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 02.04.2019
DENUNCJOWAĆ czas. ndk
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1666
Formy: bezok. denuncjować
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji[...] áni Práwá stánowić, ábo znosić, áni Woyny denuntiowáć, áni Pact záwieráć, áni podatki vchwaláć [..] godzi się [...]. LubJMan 64.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
DENUNCJOWANY
im. przym. bier.
Formy: odmiana złożona lp M. m denuncjowany
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji[...] wolnym káżdego zezwoleniem, y wolną wolą nowy Krol obierány był, y denuntiowány [...]. LubJMan 57.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: WM