W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 20.09.2023
*EGZORBITANCJA rzecz. ż
Słowniki:
L, SWil, SJP notują
SStp, SXVI (?), Kn, T, SW (?) nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1656-1688
Formy: lp M. egzorbitancja; D. egzorbitancjej; ~ lm M. egzorbitancje; D. egzorbitancji; egzorbitancyj; egzorbitancji; C. egzorbitancjom; B. egzorbitancje; N. egzorbitancjami; Ms. egzorbitancjach
Etymologia: <śr. łac. exorbitantia>
Znaczenia:
»wykroczenie przeciw prawu, bezprawie, nadużycie«: Chcesz to imponere [narzucić] Ludziom aby tych exorbitancyi Perversionem Status Reipublicae Fabricationem malitiosam Iudiciorium [przewrotu ustroju Rzeczypospolitey, złośliwej kuźni doniesień] na Ludzi Origine et merito [urodzeniem i zasługą] wielkich y krzywo przysięstwa niewidzieli do WSCi. PasPam 194. [...] dość się nam swoiemi przechodámi, y exorbitancy[a]mi ná przeszłey Elekcyey naprzykrzyli [...]. AwAct 4. [...] nie wszytkie to były prawdźiwe listy, ále apocriphae literae, zmyślone, niby pod tytułem I. M. wydáne, lubo w prawdźie były drugie Iego własne essentiales, do niektorych Ich Mośćiow Dworskich, in materia exorbitáncyi Zołnierzow Horwátow pisane, ktorzy w ćiągnieniu náprzykrzyli się Dobrom rożnym [...]. AwWarsz_1699_14III 2. Daj my tedy to, że wszystkie exorbitancje wypełnia szwed, bo według nas nieprzyjaciel, według nas malkontent z polaków że go nie dobrze przyjęli, justam causam cum interesse Reipubl. łączącego; ale sas za co drze? ZawiszaPam 422.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPas