W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 23.06.2016
*EGZORBITOWAĆ czas. ndk
Słowniki:
SWil notują
SStp, SXVI (?), Kn, T, L (?), SW (?), SJP nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1601-1616
Formy: cz. prze. lp n 3. os. egzorbitowało
Etymologia: <łac. exorbitare>
Znaczenia:
»wykraczać przeciw czemu«: Obmawiać się tedy tego będą, aby się pactis conventis dosyć stało i żeby to, co się obowiązkowi K. J. M. i artykułom Henryka króla i jenszem statutom a konstytucyjom, więc i artykułom wiślickiem przeciwnego być pokazało, zaraz nie napisaniem tylko nowych jakich o tymże konstytucyj, które bez egzekucyjej mało są pożyteczne, ale skutecznem w swą klubę wprawieniem tego, co egzorbitowało, z animadwersyją na te, co do egzorbitancyj powodem i przyczyną byli, naprawiono było. AktaPozn I/1 459.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
*EGZORBITUJĄCY
im. przym. czyn.
Formy: lm C. egzorbitującymi
Znaczenia:
»wykraczający przeciw czemu«: Reddite Rationem [zdajcie sprawę] woyny Szwedzkiey ktorąscie prywatnemi przeciwko Bogu y prawu ex orbituiącymi rozniecili okazyiami. PasPam 139.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPas