ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 25.09.2019
DEREŃ rzecz. m
Warianty fonetyczne: DEREŃ, DEREN
Słowniki:
nie notują
Formy: lp M. dereń // deren; D. derenia; B. uż. nżyw. dereń; ~ lm B. uż. nosob. derenie
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiKupiectwem się báwią (á zwłasczá w Multaniech) Ormiánie/ Zydowie/ Sássowie/ Węgrowie/ Rágusini: á nawięcey te ich hándle są w pszenicy/ y w winách: ktore wożą do Rusi/ y do Polski/ tákże skory wołowe/ koce/ woski/ miody/ czáry z dereniá/ ktore dla piękności ich rozumieią być ze drżeniá: mięsá záś suche wołowe/ iárzyny/ másłá/ do Constántinopolá. BotŁęczRel I 132. Iest tám miedzy inszymi/ Solor, sub octauo gradu, et tribus quartis australibus, wyspá ná 10 mil Fráncuskich w okrąg/ obfita w dereń/ ábo w korzenie pewne/ ktore vpieczone służą ludziom miásto chlebá. á ták y tym sposobem ono iści się: Non in solo pane viuit homo. BotŁęczRel II 37. Déreń/ Cornus [...]. Kn 119. O rzeczách pogadawszy/ z tym sięwydał słowem: Też się ią lasem param/ y źwierzęczym łowem. Z ktoregoby wzdam lásá/ násad był tákowy/ Dawno się wodzę z myślą/ gdyby iesionowy Zżołknąlby: gdzięby dereń sczękiby w nim tkwiáły. OvŻebrMet 181. [...] Ná te drzewká pátrzáiąc/ przypominay sobie proszę/ iż te iáko wzrosły/ záwse iednáki owoc/ list iednáki (boć gruszká gruszki/ orzech orzechy/ dereń derenie rodzi) roszczą/ y wszystko co iest ná świecie/ pierwszego się swe[g]o trzyma początku/ szczegulny człowiek wypadszy z łáski Bożey/ w złość pośliznął się. KalCuda 185. [...] Z ptaszą zobią jarzęby, płonne wierzby, łozy, Gorzkie osne, cierpkie czeremchy, orzechy W fruktach smaczne skakały kasztany z uciechy, Pobrzeżne tamaryszki, rokity i prosty Świdw, kalina, leszczyna, trzmiel i wszytkie chrosty, Jasion, iwa, z błot olsza i jawołka polna. Herd, dereń — wybrykował jak koza swawolna. KorczWiz 10. Deren, cornouillier. Deren leśny, un obier [.] KulUszDyk 20.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: WM