W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 18.10.2021
ELOKWENCJA rzecz. ż
Słowniki:
SXVI, SWil, SW, SJP notują
SStp, Kn, T, L nie notują
Formy: lp M. elokwencja; D. elokwencjej; B. elokwencją; Ms. elokwencjej; ~ lm B. elokwencje
Etymologia: <łac. eloquentia>
Znaczenia:
»wymowa, krasomówstwo«: Palaestra Bonae Mentis iego takze beła inuentija, to iest na kazdy czwartek declamacye na materią podaną ut plurimu[m] in Ethicif albo Politicif in utramq[ue] partem skąd wielkie cwiczenie w Eloquencyei młodz brała. OssZPam 11v-12. Marszałek miał mowę Nomine Omnium bardzo wyborną Eloquencyią. ktorey Eloquencyiey niewiele Ludzi do niego wiedziało, Dopiro tym Marszałkostwęm rozsławił się Ze iest wielki Orator. PasPam 245. Elokwencya WojnaInst 159. [...] rozumieią, że dosyć bydz Rhetorem, żeby dobrze radzić o Oyczyznie; tak dalece, ze te eloquencye tak praevaluit in opinione generali, że kiedy kogo chwalić chcemy, nie uważamy czy iego rada skuteczna, ani widziemy że w niey więcey słow niż sensu, LeszczStGłos 57. [...] nie sądząc się na niepotrzebne w mowach eloquencye, w ktorych więcey słow, niż sensu; tych deliberacyi, powinien Marszałek trzymać Protokuł, konnotuiąc na ktorą materyą Izba Ministerialis się zgodziła, y na ktorą była kontradykcya, specyfikuiąc racye; [...] LeszczStGłos 84. Oratorska pęsya stanowiszy przed kon spektem WMPD na kongratulacyiną zdobyc się winna Eloquentią MikSil 129. Bez zadney ammunicyi zbroynego przezwycięzył Plutona, słow Eloquentią MikSil .
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: MM