ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 11.01.2022
MELANCHOLIA rzecz. ż
Warianty fonetyczne: MELANCHOLIA, MELANKOLIA, MALANKOLIA, MIELANCHOLIA
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1613
Formy: lp M. melancholia // mielancholia; D. melankoliej // malankoliej; melancholii; C. melancholii; B. mielancholią; melancholię; N. melancholią; Ms. melancholii; ~ lm M. melancholie; D. melancholii; B. melancholie; N. melancholiami
Znaczenia:
1. hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiTym ktorzy z Melánkoliey zbytniey/ álbo z pokus szátáńskich/ zdádzą sie sobie rozmáite rzeczy widźieć. SyrZiel 133. Dobra myśl serc ochydá/ tá z muzyki rośćie/ Kiedy Meláncholią otrząsnąwszy gośćie. Wezmą w rękę Tokáiu Puhar przeźroczysty/ Co raz Pádwány skoczne słysząc Wokálisty. KochProżnLir 150. Bardzo obiedwie oderwania się od siebie wojsk, jak królowi szwedzkiemu malankoliej, tak wojsku koronnemu serca i ochoty przydały. JemPam 183. Toż się trafia wielkim molancholikom ktorzy się zamyśliwszy czynią co im fantazyia okazye, máłpa zaś álbo mało co albo zgołá nie má śledziony do ktoreyby melancholia odchodziła ále wszytka idzie do mozgu, y to w niey sprawuie, że co oko poda do fantazyi, bárzo sie mocno wyraźi, y tego się apetyt chwyći, y to iey czynić roskáże. TylkRoz 191.
2. hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiPrzeto gdy chcesz możesz go brać w polewce iákiey; choć w ięcznienney ábo z śliw/ náczczo dragm pułtory/ ábo dwie y trzy przez kilká dni/ choć dźień podle dniá nic się nie trwożąc/ ráno w nocy we dnie/ y ná koniu/ Rożynki przypráwne też wolno mieláncholią wywodzą/ żywot odwilżáiąc. CiachPrzyp D3v. W kwártánie mieláncholia gniie, ktora iż iest sucha y źimna, dłuższego czásu nágnicia potrzebuie. á iż iest gruby humor iego pároxism dłużey trwá niż drugich gorączek. TylkRoz 51. Humory szkodliwe, śćiągáiące się do sercá, iáko meláncholia, Cholerá, etc. tákże zápalenie sercá, guźik álbo wrzod, álbo krostki, Hyutides zwáne, álbo nábrzmienie Pericardij, tákże w samym sercu kámyczki, kostki, káwáłki mięśiste: bywáią przyczyną drzenia sercá. CompMed 172.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: ER