ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 26.06.2019
DESTYNOWAĆ czas. ndk
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1763
Formy: cz. prze. lp m 3. os. destynował
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiKról August [...] z prywatney rady w Ujazdowie destynował do Cara Moskiewskiego Kczewskiego Wojewodę Malborskiego dla złączenia sił przeciw Szwedom. ŁubHist 125.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
DESTYNOWANY, DESTYNOWAN
im. przym. bier.
Formy: odmiana złożona lp M. m destynowany; ~ odmiana niezłożona lp M. m destynowan
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiCzyto z gornych Mikołaj parlamentu sądow, Do pierwszych destinowan Trybunału rządow. MikSil 161. Zámek ten dzisiay destynowány ná więźniow, wszelką ammunicyą y ludźmi opátrzony [...]. ChmielAteny II 472.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: WM