W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 23.10.2012
BEDNARSKI przym.
Słowniki:
SStp, SXVI, T, L (XVII-XVIII), SWil, SW, SJP notują
Kn nie notują
Formy: lp M. m bednarski; ż bednarska; D. ż bednarskiej; n bednarskiego; N. ż bednarską; lm M. nmos bednarskie; D. bednarskich; B. nmos bednarskie
Znaczenia:
»odnoszący się do bednarza, należący do bednarza, używany przez bednarza, wykonany przez bednarza«: Komuby też o pnie ná vle trudno, może dáć bednárską robotą vle robić. OstrorNauka A4v. Ták tesz y v bednárskich vlow, nálepić gliny ná spodku rowno ze spodkiem bárciey álbo dzieniey. OstrorNauka Aiij. Borucki nazuałsie [...] z Pinczowa bednarski syn. TrepNekLib 37. Dalej bednarska chałupa własna nad sadzawką. InwChełm 15.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: hak bednarski: ▲ kloc bednarski: ▲ bednarskie rzemiesło: ▲ statek bednarski:
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: statek bednarski:
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: WM