W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 21.09.2023
DETERMINACJA rzecz. ż
Warianty fonetyczne: DOTERMINACJA
Słowniki:
SW notują
SStp, SXVI, Kn, T, L, SWil, SJP nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1638
Formy: lp M. determinacja // doterminacja; B. determinacją; Ms. determinacji
Znaczenia:
»postanowienie, decyzja; wyznaczenie, ustanowienie«: A to z tey przycżyny/ iż y sam Rządzcá tego światá/ w okrąg wszytkie rzecży zebrał/ y inę okrągłośćią okryślił: Okrągłe niebá postánowione widźimy/ y okrągłośći źiemie pewna iest Philozophow doterminácya. SpiżAkt E. Ostatek ogrodnikow miano przy determinacyi lat osadzić, ale, że wojna zaszła, nie przyszło do tego. OpisKról 433. Listy z Páryzá twierdzą, iż drogá Elektorá Brándeburskiego do Kliwiey, y Elektorow Mogątckiego y Trewirskiego do Bony, oraz y Ligá záwárta w Auszpurku inter Principes omnes Imperij, cum inclusione Korony Szwedzkiey, y Hiszpáńskiey, przynośi znáczną considerácyą wszytkim Politykom Statûs, osobliwie Koronie Fráncuskiey, kiedy w tákowey colligatiey stánęłá determinatia exequendi Tráktátow Luxemburskich ad finem conseruationis Armistitij, ktore záledwie, et cum difficultate strzymáć się może, respektem ármowánia y záćiągnienia Woyská przez Xiążętá interessowáne do tego [...]. AwCudz 2. [...] wziął Głos I. M. P. Poseł Powincyi [!] Litewskiey z Powiátu Witepskiego in hunc sensum [...] Ażeby [...] Ich Mość PP. Posłowie [...] o determinácyą konnego Seymu prośili [...]. AwAct 1-2. Jeżeli Wychowski mógł co więcej na Puczkowie wytargować dla przyjaciela, to łagodnie popierał; jeżeli się Moskal zaciął na swojej determinacji, to Wychowski na niej przestać musiał, jako nie mający w ręku swoich szafunku pieniędzy. KitPam 93.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: WM