W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 15.06.2020
BEDNARZ rzecz. m
Słowniki:
notują
Formy: lp M. bednarz; D. bednarza; C. bednarzowi; B. uż. żyw. bednarza; N. bednarzem; Ms. bednarzu; ~ lm M. uż. osob. bednarze // bednarzowie; D. bednarzów; N. bednarzami; Ms. bednarzach
Znaczenia:
»rzemieślnik wyrabiający naczynia klepkowe, obręczowe; może także nazwisko mężczyzny«: Bednarzowi kázáć żeby nic ná śrzodku nie był [ul] wypukły, iáko insze beczki bywáią. OstrorNauka A4v. Bednarzowie krakowscy tacy pilni byli, Przed burmistrzem jednego z cechu obwinili, Mowiąc, że nieposłuszny ni miastu, ni cechu. WychWieś 22. Aby w Krakowie w piwnicach nikt oprócz bednarzów rzemiosłem swym bawiących się mieszkać nie śmiał. AktaKrak II/1 300. Bednarz przy browarze statki browarne naprawować powinien. OpisKról 250. Bednarz/ opasány Suszfalem/ roby z Prętow Leszczynowych ná Kobylicy Strugiem/ Obręcze. KomDobrOrb 197. Fasz=Binder bindet eine zufallerte Tonne/ Bednarz obija rozpádłą (rozsypáną) Beczkę ob ręczámi. ErnHand 273. Jan Bednarz pozostał długu do browaru złotych numero 9 groszy 15. KsJaz 87. Bednarz [...] statki powinien naprawiać ze wszytkich folwarków za przywiesiem obręczy z zamku. InwChełm 16. Sprzęt do domowej potrzeby. Kłód do kapusty 6 złych, jedna u bednarza, której nie narządził. InwChełm 29. AISCEAU [...] Ascia [...] BARTA Toporek nárzędzie ná kształt toporka zakrzywione ktorym Będnarze záprawiaią deski wydrożone y skrzywione. DanKolaDyk I, 73. MERRAIN [...] DESKI wątory dna klepki & c. z czego bednarz wyrabia statki. DanKolaDyk II, 255.
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa: BESOGNE [...] MOWIĄ przysłowiem własny bednarz, więcey hałasu niż roboty. DanKolaDyk I, 191.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: WM