W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 22.04.2013
BUTNY przym.
Słowniki:
SXVI, L (XVI-XVIII), SWil, SW, SJP notują
SStp, Kn, T nie notują
Formy: lp M. m butny; ż butna; D. m butnego; B. m żyw butnego; ż butną; N. m butnym; lm B. mos butnych
Znaczenia:
»dumny, hardy, pyszny, wyniosły; o koniu: dziki, narowisty«: Trzcina do dębu rzecze temi słowy: "Mógłbyś się teraz sromać onej chłubnej mowy, Gdyż już leżysz bez dusze, a mnie zaś ukłony Dodały przeciw wiatrom wszelakiej obrony". Tak i człek skłonny rychlej ujdzie razu złego, A hardość zaś częstokroć poraża butnego. VerdBłażSet 29. Ku końcowi ma taż Ewangielia ś.: I wtenczas będą się wzajem płakać wszystkie pokolenia ziemi. Coś niemal na ten kształt działo się z onym butnym kątem w górach szląskich około Smitbergu, zaczem nie jedno tameczni opryszkowie wzajem się płakali, ale niemal i wszystek Szląsk [...] lamenty stroił. DembPrzew 120. Tys się w pyche bezeczną podnosił rad czesto A on za to odnosi uplecioną gęsto korone na głowie swey cierniową okrutną Chcąc zetrzec koroną tą twoię pychę butną. KodKon 91. Chwita się buta y konskie[go] humoru y Wedzidło grube [...] pianą moczi. Plato mądry z butne[go] konia pretko Niegdy skoczeł. HerbOr 414. Naszy zas garsc, swych widząc wzastępie tak srogiem Samem się tylko cieszą miłosiernymBogiem Ktory wsłabosci, moc swą pokazuie zwykle Ze y tu butnych Pogan w ich dumie uwikle. PotWoj 117.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: WM