ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 16.04.2015
SAŁACIANY przym.
Warianty fonetyczne: SAŁACIANY, *SZAŁACIANY
Słowniki:
Kn, T, L, SW notują
SStp, SXVI (?), SWil (?), SJP nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1621-1643
Formy: lp M. m sałaciany; ż sałaciana; n sałaciane; D. n sałacianego // szałacianego
Znaczenia:
»właściwy sałacie; podobny do sałaty«
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: mlecz sałaciany »roślina warzywna o liściach spożywanych na surowo; cykoria, Cichorium intybus a. foliosum«: Endywia/ Mlecz sáłaciány/ Szczerbak ogrodny wiélki. Intybus, m. vel Intubus. [...] Intubum vel Intybum. Kn 171. Mlecz sałaciany, vid. Endywia. T III 844.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: