ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2020
MAMELUK rzecz. m
Warianty fonetyczne: MAMELUK, MAMALUK, MAMULUK, MAMALUCH
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1609
Formy: lp M. mamaluk // mamaluch; ~ lm D. mameluków // mamaluków // mamuluków // mamaluchów
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiMa ieden zamek osobliwy/ ktory zbudował ieden Florentczyk Mámáluch/ y zá sczęśćiem przyszedł do wielkich bogactw/ y dano mu było rząd w ręce miástá głownego Syriey. BotŁęczRel I 204. A gdy Mámáluk y tám y sám nas prowádźił/ kupiec ieden przystąpił do niego/ pytáiąc po czemuby te Słowaki dawał. Ná co uśmiechnąwszy sie Mámáluk rzekł/ tani to lud w tym rynku/ ále ná inszy poydę z nimi/ kędy będą w cenie. BreyWargPereg 54. Byli to Sárácenowie/ ktorzy iednego Páná możnego Tureckiego z Afryki prowádźili/ co peregrynował do Mechy/ náwiedzáć grob Máchometow. Gdy byli ná morzu/ porwáli iednę nawę z trzynastą Chrześćian/ rzeczy ich między się podźielili/ sámych do Alexándryey przedáwáć wieźli. Askoro do portu weszli/ wyiecháło przećiwko nim śiłá Alexándrynow y Mámálukow/ stroyno y kosztownie/ prowádźili ich do miásta z rádośćią y pompą wielką. BreyWargPereg 76. Pierwsze iest Mamelukow w Egipćie/ gdźie się nie kontentowáli zrzućić z Páństwá przyrodzonych Pánow swoich/ y odsądźić ich wszelkich godnośći/ y vrzędow w Oyczyźnie/ ále postánowili práwo nie wzruszone/ áby synowie dźiedźicámi byli Dobr oyczystych/ ále żeby nigdy nie byli sposobnemi do ośiągnienia godnośći Mamelukow, áni w żadne rządy wdawáć się nie mogli/ wiecznymi czásy. RicKłokMon 93. Selim Sołtan Turecki Roku 1517. całą záwoiowáwszy Syrią, pokusił się o Egypskie Krolestwo, wźiął Kair y Egypt, á ták Mamaluchow, czyli Mamulukow Państwo stoiące lat blisko 300. upadło. ChmielAteny II 735.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: ER