ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 22.08.2019
MAMIĆ czas. ndk
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1614
Formy: cz. ter. lp 3. os. mami; ~ cz. prze. lp n 3. os. mamieło; ~ im. wsp. mamiąc
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiIesli sposobem opisánym szátáni ludźi mamiąc/ w ciáłách/ y głowách ich przebywáią. SpInZąbMłot 107. Zawsze złoto mamieło ludzie, także bogi, Kto to ma-łacny przystęp, niemasz ciasnej drogi. WychWieś 19. Przechodzi to śiły nátury stworzoney, dla tego zły Anioł gdy zánioższy na iákie inne mieysce czárownicę, pokazuie iákby w domu ná łożku byłá, tedy álbo oczy mami, álbo uformuie z powietrza ćiało podobne czárownicy. TylkRoz 346.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
MAMIĄCY
im. przym. czyn.
Formy: lp B. m nżyw mamiący
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiA iesli czárnoźięskim Xięgom wiárę dáć mamy/ nápisáli doświádcżenie y sekret ieden mamiący: białeygłowy/ iákoby ony rozumiáły częśćiey się miewáć społęczność cielesną z nimi/ á niżeli w prawdźie miewáły. SpInZąbMłot 374.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]

MAMIONY
im. przym. bier.
Formy: odmiana złożona lm M. mos mamieni
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiPrágnę tedy wiedźiec naprzod/ wielą sposobow y iáko cżárownicy/ ludźie zabobonni/ y im podobni tey iáżdźie podlegáią/ y od szátáná bywáią mamieni/ o ktorych trzymam/ że są grzechow rozmáitych/ y złośćią swą nád węgle czernieyszy/ według onego w Threnách 4. sczerniáłá nád węgle twarz ich/ y nie są poznáni ná vlicách. SpInZąbMłot 288.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: ER