ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 16.05.2019
MANASSESOWY, MANASSESÓW przym. od nazw. Manasses (pierworodny syn biblijnego patriarchy Józefa)
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1632
Formy: odmiana niezłożona lp B. ż manassesowę
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiA Obaczywszy Iozef/ iż włożył Oćiec jego rękę práwą swoję ná głowę Efráimowę/ nie miło mu było: y ujął rękę Ojcá swego/ áby ją przeniosł z głowy Efráijmowey ná głowę Mánássessowę. BG Rdz 48, 17.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: ER