ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 16.05.2019
PONAPEŁNIAĆ czas. dk
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1715
Formy:
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiKsięgi ojczyste i cudzoziemskie reputacyją sławnych i dzielnych akcyi swoich ponapełniali, wolności i swobody ojczystej ponabywali, narodom obcym strachem i konsyderacyją bywali, królów i panów swoich według wolności i prawa zażywali, imię narodu wsławili, obfitość błogosławieństwa Boskiego rozkrzewili. MałpaCzłow 215.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: PK