W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 14.06.2009
*BUSTYCH rzecz. m
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1664
Formy: lp Ms. bustychu
Etymologia: <niem. Bucht 'przegroda dla świń' + niem. Teich 'staw'>
Znaczenia:
»ogrodzony zbiornik błota, dół z błotem wykorzystywany w gospodarstwie wiejskim«: Z tych włok 53 mieszczanie na gorach i w nizinie według praw swoich i podziału zażywają, a włok 23 ma się znajdować w ogrodach i w bustychu. OpisKról 363.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: WM