W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 25.11.2019
AKCEPTACJA rzecz. ż
Słowniki:
L (XVIII), SWil, SW, SJP notują
SStp, SXVI, Kn, T nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1701-1750
Formy: lp M. akceptacja; D. akceptacji; C. akceptacji; B. akceptacją; N. akceptacją; Ms. akceptacji
Etymologia: <łac. acceptatio>
Znaczenia:
1. »wyrażenie zgody na co, przyjęcie czego, aprobata«: Sam Imść przeszłego Roku, z tą Godnoscio Prycypialno mnie potykał, y perswadował Jey akceptacyą. RzewKor 44. [...] ten Posłaniec akceptacyą Dworu Bawarskiego Praeliminarium Pacis [...] miał z sobą przywieść. GazPol 1736/96, 6-7 nlb.. Piędź miara, rożna iest według rożności Państw, [...] publiczną determinowana acceptacyą. BystrzInfRóżn Z1v. Jakoż z zezwoleniem i akceptacyją tychże pp. frochtarzów postanowiliśmy z niemi na przyszły czas kontrakt tenoris sequentis, który jednak administracyja żupna pro exigentia czasu lub okoliczności zawsze mieć będzie wolność odmienić lub co do niego przydać. InsGór 1743 156. Gdy się zbliży dzień KROLA OBRANIA, Każdy Szlachcic ma Prawo do exkludowania, Lub też akceptacyi. ChmielAteny II 371.
2. »poważanie, uznanie, szacunek«: Tak rozumiem, że ta literalna mianowicie szczyrym zapisana na sercu piorem, nie będzie bez akceptacyi postawa. MikSil 189. Pakosz y Jakub w wielkiey w tey tam Prowincyi acceptacyi u wszystkich. NiesKor II 556.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Patrz *AKCEPTOWANIE.
Autorzy: TS, WM