W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 16.02.2016
AKCEPTOWAĆ czas. ndk
Słowniki:
L (XVIII, XIX), SWil, SW, SJP notują
SStp, SXVI, Kn, T nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1649
Formy: bezok. akceptować; ~ cz. ter. lp 1. os. akceptuję; 3. os. akceptuje; lm 1. os. akceptujemy; ~ cz. prze. lp m 1. os. akceptowałem; 3. os. akceptował; ż 3. os. akceptowała; n 3. os. akceptowało; lm mos 1. os. akceptowaliśmy; 3. os. akceptowali; nmos 3. os. akceptowały; ~ cz. zaprze. lp m 3. os. był akceptował; ~ cz. przy. złoż. lp m 3. os. będzie akceptował; zneut 2. os. będziesz akceptować; 3. os. będzie akceptować; ~ tr. rozk. lp 2. os. akceptuj; lm 2. os. akceptujcie; ~ im. wsp. akceptując; ~ im. uprz. akceptowawszy; ~ nieos. cz. prze. akceptowano
Znaczenia:
1. »uznawać, przyjmować z zadowoleniem, zgadzać się na co, aprobować«:
Rekcja: co
Gdy Naiaśnieyszy Krol Nasz [...] Biskupstwo Krakowskie raczył iemu konferować [...] Akceptował nie dla intraty ktorą miał pinquiorem, ale aby miał większy plac exercende virtutis. StarKaz II, 628. Łaskáwie bárzo przyiął go [tureckiego posła] Krol; Prezenty ácceptował Przyiaźń obiecał. MerkPol 66. [Prz]ed [...] Seymikięm na kilka niedziel dali mi to byli to komornikostwo ktorego Lubom ia nie Acceptował ale to we mnie umartwili. PasPam 219v. Iezeli moię do Swoiey usługi gardzic będziesz ochotę czyli akceptować racz się rekolligowac. PasPam 223. Niewdzięcznie bardzo akceptowała [wydra] tę wyprawę na nową słuzbę. PasPam 254v. Król [...] ofiaruie Szwedowi przyiazń swoię - Co Król Szwedzki mile acceptował o wzaiemności upewnił. OtwFDzieje 19-20. To iest casus impossibilis, żeby Woiewodztwa, choć podobno nie razem wszystkie, Krolewskiey nie miały akceptować dyspozycyi. KonSRoz 86. Francuzi [...] akceptowawszy kondycye Szwedow, przyobiecali subsidia coroczne po 450. tyś. Talerow przez trzy lata. GazPol 1735/55, 7 nlb.. Na koniec Turczyn Traktaty akceptował, jednak Kamieńca nie odstąpił. ŁubHist 114.
2.prawn. »o długach, wekslach itp.: potwierdzać«:
Rekcja: co
Wziął nam król JMć Jan Służew pół milej od Warszawy; który mu do Wilanowa przypadł. A to w długu ojczymowskim [...] - w trzydziestu tysiącach go tylko akceptował, albo raczej per vim wziął. WierzbKon 194. Takoż Oblig S. P. JEym D. akceptowałem na złotych Pięc sett Siedmdziesiąt. SapANot 237. Za-wexlem i[e]go Pa Meyera kupca Wilenskiego dany[m] wypłacono będzie Infalibiliter ktury Ia dla dobre[y] przyiazni Akceptowałem [...] Iakoz eo instanti napisał list do P. Meiera y Wexel na 1193 T. SapANot 240.
3. »przyjmować w gościnę lub na audiencji«:
Rekcja: kogo
Wszak to, niż się kto ogłosi, wprzód prywatnie to donosi, Że inklinacyja jego prowadzi go w dom owego. Jeżeli ów akceptuje, więc-że się ów resolwuje. StanTrans 142. Pracuje koło pokoju mocno ablegat cesarski, nie mający estymy u tej strony, alias człowiek grzeczny, lecz bez szczęścia, aby go akceptowano z jego maxymami i propozycyami. ZawiszaPam 219.
Przenośnie: Jeźlić z tych [greckich bohaterek Heroid Owidiusza] ktora, do gustu przypadnie, Wolno ią będzie akceptować, pieścić. DrużZbiór 544.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
*AKCEPTOWANY
im. przym. bier.
Formy: odmiana złożona lp M. m akceptowany; ż akceptowana; lm M. mos akceptowani; nmos akceptowane
Znaczenia:
1. »aprobowany«: Już posługi moje wdzięcznie od rzeczypospolitej akceptowane są. RadziwKSprawy 458.
2. »przyjmowany w gościnie lub na audiencji«: Dnia iutrzeyszego posyłam do Smolenska daiąc znać o nas zebysmy według zwyczaiu akceptowani byli. CzartListy 142.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]

AKCEPTUJĄCY
im. przym. czyn.
Formy: lp M. m akceptujący; lm B. mos akceptujących
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorzy: TS, WM