ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 17.05.2019
*PROLOG rzecz. m
Słowniki:
SStp, SWil, SJP notują
SXVI (?), Kn, T, L, SW (?) nie notują
Formy: lp B. uż. nżyw. prolog; Ms. prologu
Znaczenia:
»rozpoczęcie, wprowadzenie w treść utworu dramatycznego ?«: Wychodźi ná prolog tey komediey Nabuchodonozor iáko Krol Assiryiski: á epilog kończy w osobie bydlęcey iáko bydlę nierozumne. WojszOr 209. Piastus był ná prologu tey komediey kołodzieiem, á ná Epilogu Krolem Polskim. WojszOr 210 marg.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Patrz epilog.
Autorka: