W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 13.10.2021
CIEPŁY przym.
Słowniki:
SStp, SWil, SJP notują
SXVI (?), Kn (?), T (?), L (?), SW (?) nie notują
Formy: lp M. m ciepły; D. ż ciepłej; n ciepłego; lm M. nmos ciepłe
Znaczenia:
1. »nie zimny«: Rzadko co ciepłego iedzą. PasPam 55v. Dzien [...] był cichy ciepły y bez mrozu. PasPam 62. Po owey robocie iak się Woysko dorwało do Ciepłey izby kto kogo mogł złapać lubo chłopa lubo tez kobietę to zaraz odar zkoszuli że by się przewlec. PasPam 62. Marzec był tak ciepły, suchy y węsoły ze prawie przeciwko naturze swoiey. PasPam 258.
2. »chroniący od zimna«: Koniom także u nich wielka iest wygoda [...] Chodzą na krywaią Dery Ciepłe Przescieradła iedwabiami y złotem szyte. PasPam .
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: ciepła chałupa: Król [...] wydał Ordynans Czarneckiemu, aby trzeci raz z Woyskiem szedł w Pomorzany, z Cesarskiemi Niemcami, ale że Zimna wielkie nastąpiły, Niemcy z ciepłych Chałup póyść nie chcieli. HistBun 49. Z Torunia ruszyliśmy się [...] 12 stycznia [...] nieraz w lesie pod dębem albo sosną nocleg i kwatera nasza była; a jeszczem miał szwank z konia i nogęm był sobie dużo stłukł, który ból bardzo mi się przykrzył, ile bez ciepłéj często chałupy. ZawiszaPam 134. ▲ wolno ciepły (sz. zm.) »letni«: Ciépło wolne/ Ciépły wolno/ vide Létni 1. Kn 81. [...] chory rzezwieyszym będzie y bezpiecznieyszym, kiedy go przed czwartym dniem do łóżka nie przymusisz, raczey według woli iego w wolno ciepłey iżbie siedzieć mu pozwolisz. BeimJelMed 65. Wolnociepły. laulicht. tiéde. § wolnociepła woda. T III 2600.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPas