W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 16.08.2007
DŁUŻNIK rzecz. m
Słowniki:
Kn, T, L, SWil, SJP notują
SStp (?), SXVI (?), SW (?) nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1656-1688
Formy: lp M. dłużnik; N. dłużnikiem
Znaczenia:
»ten, kto zaciągnął dług«: Sąm krol przypomniał mowiąc zem ci iest dłuznikiem, y iak bys mi Zauchem wołał kiedy cię obaczę [...] bo wiem zem ci powinien. PasPam 179. Dłużnik [...]. T III 224.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa: Dłużnik pożyczáiąc rumiány; oddáć máiąc/ blády. KnAd 161.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPas