ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 22.05.2019
UZDRAWIAĆ czas. ndk
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1645
Formy: cz. prze. lp m 3. os. uzdrawiał
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiZKąd wiemy/ że Chrystus iest Bogiem/ iesli rzeczećie/ że dla tego że wskrzeszał vmárłych/ vzdrawiał chorych/ y widok slepym przywracał/ toć tákim sposobem y Eliżeusz będźie Bogiem/ ktory Cudá czynił. KorRoz 89.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
UZDRAWIAJĄCY
im. przym. czyn.
Formy: lp M. ż uzdrawiająca
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiTritola, iest pewne mieysce/ gdźie wálne y zacne/ czásow dawnych/ były Láźnie/ ludźiom od wszelákich chorob/ y vłomnośći służące y pomagáiące z káżdą maiąc osobliwą ná drzwiách przybitą kártę/ z ktorey káżdy vznáć y wyrozumieć mogł/ od ktoreyby byłá pomocna y/ vzdrawiaiącá choroby. DelicWłos 196.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]

UZDRAWIANY
im. przym. bier.
Formy: lm M. mos uzdrawiani
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiDrugich też przez sen przestrzegáłá: á ktorzy przestrog się iey trzymáli, nád spodźiewánie byli vzdrawiáni, choćiażby też byli zwątpili lekárze o żyćiu ich. OvOtwWPrzem 44.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: AW