ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 22.05.2019
UZDRAWIANIE rzecz. n
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1695
Formy: lp N. uzdrawianiem
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiTenze Honorius od Zakonu S. MARIAE de Gvaldo, proszony o Kánonizácyą Iáná Pustelniká wskrzeszeniem umarłych i uzdráwiániem ludźi ćięszkich chorob wsłáwionego/ cuda iego kazał pilnie uważáć. KwiatDzieje 41.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: AW