ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 22.05.2019
UZBRAJAĆ czas. ndk
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1649
Formy: cz. ter. lp 3. os. uzbraja; lm 1. os. uzbrajamy
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiY ztąd to Bázyli święty chleb ołtarzá Páńskiego názwał Munimen bellicum, iż pożywáiąc go czystym sumnieniem/ y z pokorą przynależystą/ vzbraiamy się w łáski niebieskie/ przećiwko nieprzyiáćielowi dusznemu. StarKaz 30. Jnnych chciwość panowania, rozprzestrzenienie państwa, własna uzbraia ambicya. BystrzInfStat N.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: AW