ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 28.05.2019
KACERNY przym.
Warianty fonetyczne: KACERNY, KACZERNY
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1670
Formy:
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiCiemne by otworzyli na naszych Averny Taka była zawziętosc, taki gniew kacerny. PotWoj 21. Chrześciánie źli/ gdy gromieni byli od Pásterzow swoich o szkárádne grzechy iákie/ iáko Bolesław Krol Polski o swąwolą w cielesności y w tyráństwie od Stánisłáwá ś. iako Wytepsk o káczerne grzechy od ś. Jozáphátá Kuncewiczá Biskupá Połockiego niedawnymi czásy [...]. BirkRus 3.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: DA