ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 31.05.2019
MARESAL rzecz. m
Warianty fonetyczne: MARESAL, MARESCHAL, MARESCHALL
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1661
Formy: lp D. maresala // mareschalla // mareschala
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiPo wydániu bowiem Mádámoizelli Máryey de Mancini żá Xiążęćiá Colonnego/ wydał drugą Siestrzenicę Mádámoizellę Hortensią zá Generałá Artyleryey Korony Francuskiey syná Máresalá Fráncuskiego de la Miliarae, ktory ma zwáć się Mázárynim y Herbem tego domu się ṕiecżętowáć; Trżećia záś Mádámoisellá Maryanná ṕoydźie ṕodobno za Xiążęćiá de Bouillon, z ktorym Tráktaty są bárżo blisko skoncżenia. MerkPol 159. Syn Mareschala de la Melliarae, ktory teraz zowie się Dux Mazarinus, naylepiey będzie się miał między wszystkiemi. MerkPol 208. August Król maiąc na ten rok Sasów w Polszcze myslał pod iakim pretekstem na drugi rok mogłby ich trzymać, obawiaiąc się ieszcze Konfeuszowskiey Partyi, aże mu było Seymem Coronationis pozwolono prowadzić Sasów pod Kamieniec na Turków, i Senatus Consilio R. P. 1698 w Krakowie agituiącym się tegoż potwierdzono, więc weszło Sasów więcey do Polski na Wiosnę, że Ich miał do 15 tysięcy Król, i Artyleryą bardzo piękną, ci wolniusienkim Marszem iako Żołwie z okrutną wyniosłoscią a ruiną nieznosną Kraiu, Ku Ruskiey Prowincyi pomykali się pod Komendą Campi Mareschalla Wittemberga. OtwFDzieje 13-14.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: ER