W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 07.05.2010
CUDOWNIE przysł.
Słowniki:
L, SWil, SJP notują
SStp, SXVI (?), Kn (?), T (?), SW (?) nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1605
Formy: cudownie
Znaczenia:
»zadziwiająco, nadzwyczajnie«: Niesłychánych dobr mnostwo dziś wiek Polszcze rodzi, Wielki powab rádości, przyczynę wesela Rozmnażájąc cudownie ná nieprzyjacielá: Już jej służy Wołoszyn, służyły Multány, Już Inflanty skrocone z morskiemi báłchány. JurkLut Bv. ZPanem Podskarbim Sam niewypowiedzianie dobrze y cudownie iego mnie się accomodowanie [...] faetus evaporet. OpalKListy 284. Zowie się tęn klasztor iezeli dobrze Pamiętam Uraniburgum strukturą cudownie piękną y wMieyscu bardzo spokoynym do obrony. PasPam 77v.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPas