W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 07.05.2010
CYGA rzecz. ż
Słowniki:
SWil, SJP notują
SStp, SXVI (?), Kn (?), T (?), L (?), SW (?) nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1656-1688
Formy: lp M. cyga
Etymologia: <węg. csiga>
Znaczenia:
»zabawka; bąk, fryga«: Trubecki iako Cyga uwiia się na szpakowatym kałmuku. PasPam 94v. Wachmistrz siedzi na [...] Kałmuku [...] rzuca się pod nim iako Cyga. PasPam 157.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: latać jako cyga: A Tatar, skoro wytnie bachmata kańczugiem, Ginie z oczu; nie wie Hans, gdzie go szukać z drugiem. Stoi w miejscu, ten lata wkoło jako cyga: Trafić go niepodobna, tylko mu się miga. PotFrasz4Kuk I 372.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPas