W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 07.05.2010
CYTRA rzecz. ż
Słowniki:
SWil, SJP notują
SStp, SXVI (?), Kn (?), T (?), L (?), SW (?) nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1641
Formy: lp M. cytra; ~ lm Ms. cytrach
Etymologia: <niem. Zither, z łac. cithara>
Znaczenia:
»strunowy instrument muzyczny z płaskim pudłem rezonansowym«: Hussle: cytra: skrzypice: serby: gęsle. JaśDict 58. Grano tedy zawsze wdrgim pokoiu natey muzyce cichey iako to na Lutniach Cythrach Theorby y tam innych etc. PasPam 68.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa: Ja nie mogę w piszczałkę wraz i w kornet dmuchać. Cytra z drumlą nie chodzi, pasztet z grochem, rowno. PotFraszBrück II 378.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPas