ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 07.06.2019
MARKOTAĆ czas. ndk
Słowniki:
nie notują
Formy: cz. ter. lp 3. os. markoce; ~ cz. prze. lp m 3. os. markotał; ~ im. wsp. markocząc // markocąc
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiDniá 20. ráno/ przypłynęlismy do wyspy zyzney y urodzáyney Korcyry/ ábo Korfu/ kędysmy zástáli woysko morskie/ y drogość wielką/ ták chlebá/ iáko wszystkich inszych potrzeb/ z ktorey miáry Kápitan onego ludu márkotał/ y nie miło mu było/ ná Kápitany násze/ że w tym porćie stánęli/ gdyż ledwie dla swych mogł mieć żywność. BreyWargPereg 103. Aże czeladź markoce kiedy Pan nie piia/ Mowią że to kalika y każdy go miia. FraszNow C. Te záraża Bogini/ iády potwornemi Napuszcza/ y sokami truie kacęremi/ A márkocąc przymawia rym nie zrozumiány; Trzy dźiewięć raz nowemi słowy nádźiewány. OvŻebrMet 349. Poszedł w swoje — markocząc — drogę przedsięwziętą, A oni też ochotę kończyli zaczętą Wzajem komplementując. KorczWiz 99.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Patrz markocić.
Autorka: ER