ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 07.06.2019
MARKOWAĆ SIĘ czas. ndk
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1733
Formy: im. wsp. markując się
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiDrudzy nie markuiąc śię, tylko według swego urodzeńia, widząc tak siłu rownych sobie w honorach y w fortunie, argument taki formuią: Ia tak dobry, iak ten; ergo ex hoc antecedenti konkluzya, teź mię honory y fortuna czeka, nie pracuiąc, ani załuguiąc śię na nie. LeszczStGłos 56.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: ER