ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 11.06.2019
LIDSKI I przym. od Lidia (kraina w zachodniej Azji Mniejszej)
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1614
Formy: lp M. m lidski
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiKRESVS Krol Lydski/ gdy go zwalcżył Cyrus Krol Perski/ miásto iego wźiął/ obacżywszy żołnierze vwijáiące się po mieśćie/ pytał Cyrusá/ coby to było? Cyrus powiedźiał: Twoie miásto plondruią: Więc Kresus: Nie moie. Iuż tu niemász nic moiego/ Co oni biorą/ wszytko to twoie. BudnyBPow 107.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Patrz lidyjski, lidieński.
Autorka: RBZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 10.06.2019
LIDZKI przym. od Lida (miasto powiatowe w Wielkim Księstwie Litewskim, obecnie na Białorusi)
Warianty fonetyczne: LIDZKI, LIDSKI II
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1644-1660
Formy: lp M. m lidzki // lidski
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiRoku 1651 Je[g]o m Pan Maciei Olszewski Podsędek Lidski do Tribunału Wilienskiego wsprawach swoich prziiachwszy zumysłu nawiedził mnie, wywiaduiąc się, iezelim otrzimał extracti, Decretow, Wolgastkiego i Lemburskiego, sktorych summarium iemu iako na karcie 163 pokazałem. VorLetSkarb 231. [województwo wileńskie] Dzieli się ná 5. Powiatow: Wileński, Osmiański, Lidzki, Wilkomirski, Bracławski. BystrzInfGeogr I3v.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: RB