W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 03.10.2023
*DRABANT rzecz. m
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1675-1719
Formy: lm M. uż. osob. drabanci; B. uż. nosob. drabanty
Znaczenia:
1. »żołnierz straży przybocznej króla«: [...] szli Páźiowie, Lokáie, Drábánći, Szwáyczárowie, Háyducy, z Węgierská y z Turecká barwiáni, pod piorámi biáłemi, w bogátey Liberyj. RelWjazdKról A2v. Drabanci záś Krolewscy y Leibgwárdya ktorey choć niewiele było, bo wszystká Iázdá Szwecka iészcze z drugą stronę Dzwiny stałá, wytrzymuiąc záwsze męsko Ognie Nieprzyiacielskie, niedáiąc ná nich Ognia szpadámi tylko sámym zábiiáli y náplácu kłádli, takze Nieprzyiaciel z Polá ustępowáć musiał. RelRyg 4.
2. »rodzaj tańca ze śpiewami, polonez łączony z mazurem, tańczony przy końcu wesela«: Jadwisia niech zacznie drabanty [...]. ZbierDrużWir I 148.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: WM