W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 07.05.2010
CZELADŹ rzecz. ż
Słowniki:
SStp (czeladź, czaladź, czeledź), L, SWil, SW, SJP notują
SXVI (?), Kn (?), T (?) nie notują
Formy: lp M. czeladź; D. czeladzi; C. czeladzi; B. czeladź; N. czeladzią; Ms. czeladzi
Znaczenia:
»służba, pachołkowie«: Kmieć ieden/ iako to dla Czeladzi na żniwa/ wziął od karczmarza 6 Achteli piwa po 5 zł. GorAryt 104. [Konstanty Hrehorowicz] wypadszy napodworze Ioł mie napoiedynek Wyzywac widzącmię bez Czeladzi Iakosz będąc Vwiedziony Afektem Sam wypadłem. PoczOdlPam 119. Posłano zaraz Ordynans do Muraszki że by wolęntarzow y Luzną czeladz wyprowadzili z zagory na oko Nieprzyiacielowi. PasPam 106. Wpadłęm w taką ochotę że y mnie y Czeladzi y koniom było iako w Raiu. PasPam 123v. Czeladzi tez do Gospody dano beczkę miodu obrokow surowych y owsow dla koni etc. PasPam 150v. Iedziemy tedy w tropie dwadziescia kilku ludzi rachuiąc y z Swoią Czeladzią kolano z kolanem. PasPam 156v. Poszedłęm ia do Czeladzi y mowię karmic konie dobrze. PasPam 159v. Nuz pić upił się tak owym Garcem miodu że tylko na ramionach czeladzi wisiał idąc odemnie. Iam tez Sobie folgował a on tez się temu nie przeciwił. PasPam 163. Przyidę do Gospody az mi Czeladz powiedaią ze tu był Towarzysz ktory sobie praetenduie że to iego kwatera. PasPam 180v. Skoczyli zaraz przedniego Czeladz z Szablami żemu się nic nie dostało. PasPam 181. Rzecze mi a wszak czeladz twoi powiedali kiedy ich pytano że się Paskiem zowiesz. PasPam 181v. Wyiechawszy z gospody Stanąłęm tez iuz tak y z Czeladzią na koniach na owe patrząc dziwy. Stali tedy Circa hoc Spectaculum [wokół tego widowiska] Ludzie roznego Gatunku. PasPam 189. Było ich kilka Czeladzi w izbie, bo iuz drudzy po kątach piiani Spali. PasPam 229. Iam sobie pił na Fantazyią y czeladzi swoiey dawać kazałęm. PasPam 229v. Gdysmy tedy poszli do Cieletnić y do między rzycza iuz na granicę uchodziło siła kompaniiey y Czeladzi nazad do Polski osobliwie wielkopolaczkow zpod tych nowo zaciąznych Powiatowych Chorągwi. PasPam 53v. Zwalismy ich Cyganami że to w Czerwonych kilimach była Czeladz. PasPam 53v. Było nas tedy przyczeladzi zpodnaszey Chorągwie pięć. PasPam 57v. Okrutnie poczęli parzyć owe snopy słomy Iuz się Czeladzi trzymać uprzykrzyło y poczęli ie ciskać w Fossę iaki taki o baczywszy upierwszych tak że czynił wyrownali owę fossę, tak że iuz dalekolepiey było przeprawiać się tym co na ostatku szli. PasPam 58v. Kazalismy tedy Stanąc Czeladzi szeregięm niekupą tak iako by miesiącęm bo nietak razi szeregięm iako w kupie. PasPam 59v. Czeladz nąm na Czatach porywano, y zdobycz odbierano. PasPam 61v. Dano mi tedy Czeladzi kilka nascie poiechałęm. PasPam 63. Mnie kazano po staremu nieziezdzac dla porzadku nad Czeladzią że by Excessow nierobili. PasPam 64v. Poiechało tam kilka czeladzi chcąc się pozywić. PasPam 90. Przyidę az moy czeladniczek mego Siodła Rumaka pytąm a to na co? odpowie po konie poiadę [...] poganinie droszsze moie zdrowie nizeli wszystkie konie. albo tam niemasz troyga czeladzi. PasPam 90v. Napadłem znaiomego Pachołka wezmi odemnie tego konia [...] iak się ziedziesz z ktorym z moich czeladzi odday go. PasPam 96.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa: Kto czéládź wiélką chowa/ i buduié: Ten/ by nawięcey miał/ wnét wyszáfuié. ábo: Drogę do vbostwá sobié gotuié. KnAd 376.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPas