ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 18.06.2019
POPŁYNĄĆ czas. dk
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1645
Formy: cz. przy. pr. lm 3. os. popłyną
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiChybá żebyś chćiał powiedźieć według fábuł Poetyckich/ że nástáną złote czásy/ kiedy Wilcy z Bárány páść się będą/ kiedy Miody z Winem rzekámi popłyną/ y z liśćia drzewowego miody słodkie spuszczáć się będą/ iákoby po sądnym dniu tákowe kukánie nástáć miáły y roskoszy. KorRoz 104.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: PK