ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 12.06.2019
UŻREĆ SIĘ czas. dk
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1650
Formy: im. uprz. użarszy się
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiZáczym y to poszło iż opuśćił dźiękowáć P. Bogu zá dobrodźieystwá nie policzone/ áni się sumnieniem swym poráchowáł/ áni modlitewek iáko pospolitych ták y prywátnych nie odpráwił/ áni się Mátce miłośierdźiá/ Anyołowi Strożowi/ polećił/ ktory się tákiemu dźiwowisku wielce smętny przypatrowáł/ á co większá zá nić to sobie sadząć/ przedáł ż nieszczęsnym Ezáwem pierwoćiny/ ábo duszę swą zá kroćiuchną y bárzo błáhą słodkość nieprzyiáćielowi Bożemu/ y swemu/ vżarszy się ták bez pámięći. BanHist 11.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: AW