W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 07.05.2010
CZĘSTO przysł.
Warianty fonetyczne: CZĘSTO, CZESTO
Słowniki:
SStp, SWil, SJP notują
SXVI (?), Kn (?), T (?), L (?), SW (?) nie notują
Formy: st. równy często // czesto; ~ st. wyższy częściej; ~ st. najwyższy najczęściej
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiNa cały tydzien rozne potrawy wkupie uwarzywszy tak nazimno, tego pokesu zazywaią a czesto. PasPam 55v. Tam będąc w Daniey znosił się znim Woiewoda Często. PasPam 57. Aprzecię nayczęsciey do mnie połacinie mowią Ze to Polakom lingva Usitata [język używany]. PasPam 63v. Skoro się iuz ociepliło to Szwedzi od Zelandyiey od Fioniiey częsciey niz pierwey wypadali na lądy. PasPam 68.
Związki frazeologiczne: gęsto i często »częstokroć, raz po raz«: Leci Młodszy Brat pocznie gęsto y często podcinać. PasPam 88v.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa: W grubej bai Często sie rádość y pociecha tai. PotSyloret 471. ● Więc się oba [towarzysze] ku drzewu posuną w zawody, Ale zwyczajnie rączszy przed leniwszym wprzody. Dlatego mu cug puścił, gdy ow w wielkiej chuci, Co miał urwać na ziemię ono jabłko zruci. A ten go łupiąc: Przykład oczywisty, rzecze: Że często chłystek porwie, chartowi uciecze. PotFraszBrück II 210. ● Gdzié ich wiéle rządzi/ tám się często błądzi/ ábo łácno zbłądzi. KnAd 237. ● Vstáwiczność wiéle możé/ i sam gwałt często przémożé. KnAd 1217. ● (war.) Bogáctwá często powod do złego. KnAd 30. ● Kot nié łowny/ chłop (ábo żak) nie mowny/ często głodny. KnAd 360. ● Nié obiécuy nigdy skoro: bo spéłnić często nié sporo. KnAd 628.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPas