ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 12.07.2019
MASSAGETA, MASSAGET rzecz. m
Warianty fonetyczne: MASAGETA, MASSAGETA
Słowniki:
nie notują
Formy: lm M. uż. osob. Massagetowie; C. Masagetom
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiPospolitsze iest mniemánie/ iż Mogorowie są Tártárskiego rodzáiu/ ktorzy wyszli z owego kráiu/ kędy mieszkáli stárzy Másságetowie/ ludźie niezwyćiężonego męstwá ná woynách: ábowiem sámi nie będąc nigdy pod cudzym pánowániem/ pánowáli iednák nád wielkiemi krolestwy. BotŁęczRel III 121. Dopierosz gdy się wtych Kambises wpasie, Y Masagetom rebelią zgani, Egipt mu własnie zastąpieł napasie, Tosz wielkie woyska Dauleta sląc wprzedzie, NaPsamenita doEgiptu wiedzie. PotSyl 102. Dzieli się rożnie u Geográfow, iedni ią dzielą ná 5. Części Generálnych; Pierwsze 3. Południowe, iáko; 1. Ursebek, álbo Zagatay zámykáiący w sobie dáwną Baktryanę, Sogdyanę, Margianę, y Kray Massagetow. I. Turkestan, 3. Katay álbo Kray Serow, te wszystkie názywáły się u dáwnych Scytyą. ŁubŚwiat 549.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: ER